FONTOS: HELY FELTÖLTÉSÉHEZ ELŐFIZETÉS SZÜKSÉGES!

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: 9.000 FT /ÉV /HELY.
ELŐFIZETÉST, EGYSZERŰEN AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ELFOGADÁSÁVAL VÁSÁROLHATSZ A FELTÖLTÉSI ŰRLAP VÉGÉN.
(A *-gal megjelölt mezők kitöltése kötelező!)
Hely
Add meg a hely nevét:*
Még  karakter használható.
Figyelemfelkeltő szöveg:*
Még  karakter használható.
Jelölj kategóriát, hármat is választhatsz:*
Aktív
Fesztivál
Gasztro
Kiállítás - Látnivaló
Sport
Színház - Mozi
Szépség - Egészség
Zene
Zöld
Vizes
További részletek
Mutasd be részletesen a helyet, csinálj kedvet hozzá:*
Hol
Település:*
Irányítószám:*
Közterület megnevezése, házssszám:*
Nyitvatartás
Add meg a nyitvatartást:*
egész évben nyitva
szezonális
Nyitás:*
Zárás:*
Kapcsolati névjegy
Itt olyan adatokat adj meg, ahova az érdeklődők bizalommal fordulhatnak!
Kapcsolattartó személy:*
Vezetékes telefon vagy mobil:*
Email cím:*
Honlap cím:
Számlázáshoz
Vevő neve:*
Település:*
Irányítószám:*
Közterület megnevezése, házszám:*
Adószám:*
Számlaküldés címe
Jelöld ha megegyezik a számlán feltüntetendő névvel, címmel:*
igen
nem
Név:*
Település:*
Irányítószám:*
Közterület megnevezése, házszám:*
Galéria
A legszebb hatásért nagyfelbontású képeket tölts fel!
Fotó 1:*
Fotó 2:
Fotó 3:
Általános szerződési feltételek

I. Fogalomtár és jogviszony tisztázása

Feltöltő: a NapiBalaton.hu portál szolgáltatásait igénybevevő cég, állami vagy egyházi intézmény, önkormányzat, civil szervezet vagy akár magánszemély.

Üzemeltető: a NapiBalaton.hu portál tulajdonosa. (Gran Turismo Bt., 8200 Veszprém, Stadion utca 24. C.  fszt. 2.)

Az ÁSZF a Feltöltő és az Üzemeltető közötti jogi feltételeket, jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

Üzemeltető NapiBalaton.hu portál szolgáltatásainak igénybevételét az ÁSZF elfogadásához köti Feltöltő részére. Az ÁSZF elfogadásakor Feltöltő az abban foglaltakat tudomásul veszi, illetve azokat magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

Üzemeltetőnek joga van az ÁSZF előzetes bejelentés és indoklás nélküli megváltoztatásához. A változtatás nem lehet visszamenőleges hatályú.  

 

II. Működés

1.) 

Üzemeltető a NapiBalaton.hu portált azért hozta létre, hogy arra a releváns kínálattal rendelkező Feltöltő, különböző kategóriákban programokat és helyeket (szolgáltatásokat) tölthessen fel. A NapiBalaton.hu rendszere korlátlan mennyiségű feltöltés befogadására alkalmas. 

Üzemeltető a programfeltöltést díjmentesen biztosítja Feltöltő részére. Üzemeltető elkötelezett az ingyenes programfeltöltés lehetőségének folyamatos fenntartására, azonban ennek megváltoztatása kizárólagos joga és üzletpolitikai döntése.

Üzemeltető egy hely (szolgáltatás) feltöltését azonban éves előfizetéshez köti Feltöltő részére. Az előfizetést egyszerűen, a feltöltési űrlap végén található, a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával vásárolhatja meg Feltöltő. (az előfizetés részletei, árak, számlázás, fizetés és lemondási feltételek a III. pontban olvashatóak)

Feltöltőnek lehetősége van a feltöltések korlátlan módodítására, mind a programra, mind a helyre (szolgáltatásra) vonatkozólag. A módosítások minden esetben díjmentesek!

2.)

Üzemeltető külön jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosít Feltöltő számára. Ezt a jelszót Feltöltőnek későbbiekben lehetősége van megváltoztatni. Feltöltő a jelszava megadásával férhet hozzá az adminisztrációs felületéhez. A jelszó átadása harmadik fél részére kizárólag a Feltöltő joga, ám egyben felelőssége is.

Feltöltő adminisztrációs felületén - előzetes, írásban történő egyeztetés, felkérés kivételével – Üzemeltető semmiféle műveletet sem végez, de ehhez minden jogot fenntart.

 

III.  Előfizetés, Ár, Számlázás, Fizetési és Lemondási feltételek

1.)

Minden egyes hely (szolgáltatás) feltöltéséhez Feltöltőnek külön előfizetésre van szüksége. Az előfizetést egyszerűen a feltöltés közben, a feltöltési űrlap végén található, a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával vásárolhatja meg Feltöltő. Az előfizetés egy évre szól. A feltöltött hely (szolgáltatás) a feltöltést követően bekerül az adatbázisba és látható lesz a NapiBalaton.hu "Helyek" rovatában, a feltöltés napjától a következő év ugyanazon napjáig. 

2.)

Az előfizetés ára: 9.000 Ft /hely /év. Az előfizetés egy darab hely (szolgáltatás) feltöltésére vonatkozig és egy évig érvényes. Az ár tarlamazza az egy évig történő megjelenést a NapiBalaton.hu "Helyek" rovatában.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos Feltöltők részére kedvezményesebb ajánlatot tegyen az éves előfizetés díjára vonatkozólag.

3.)

A feltöltést követően az előfizetés aktívvá válik, melynek díjáról Üzemeltető a feltöltést követően számlát állít ki Feltöltő részére, a feltöltés során megadott névre és címre. A számlát megküldi Feltöltő, szintén a feltöltés során megadott postai címére. A számla összegét Feltöltő köteles 10 banki napon belül mefizetni Üzemeltető részére. Amennyiben Feltöltő a határidőt nem tartja be Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a feltöltött helyet (szolgáltatást) törölje az adatbázisból.

Feltöltőt nem mentesíti a fizetési kötelezettség alól, ha a feltöltött helyet (szolgáltatást) a feltöltést követő pár napban törli az adminisztrációs felületén a NapiBalaton.hu adatbázisából. 

4.)

Az egy év lejárta után az előfizetés automatikusan mindig meghosszabbodik további egy évre, kivéve ha Feltöltő lemondja a szolgáltatást. Az előfizetés lemondása egyszerűen, az adminisztrációs felületén, az adott hely (szolgáltatás) törlésével teheti meg Feltöltő. Feltöltőnek a lemondásra az automatikus meghosszabbítást követő 10 napban van lehetősége. A meghosszabbított előfizetés díja szintén 9.000 Ft /hely /év.

5.)

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy Feltöltők részére további, fizetős szolgáltatásokat kínáljon. A hirdetési és egyéb promóciós lehetőségekről, azok díjszabásáról Üzemeltető ajánlatokkal keresheti meg Feltöltőket.

 

IV. Adatfeltöltés

1.)

Feltöltő az adatlapokon, illetve az adatlapokhoz szorosan tartozó kapcsolattartói űrlapon köteles valós adatokat megadni. Üzemeltető a Feltöltő által felvitt adatokat nem köteles vizsgálni, ellenőrizni, de ha az adatait valótlannak vélelmezi, fenntartja a jogot arra, hogy Feltöltő hozzáférését, illetve feltöltését bármikor, indoklás nélkül törölje.

Üzemeltető továbbá mindent megtesz azért, hogy a Napibalaton.hu portálon előzetesen feltöltött és megjelenő tartalmak igazodjanak az elfogadott általános erkölcsi normákhoz, etikához, illetve mellőzzenek minden nemi, faji, vallási és politikai szélsőségeket. Ellenkező esetben Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy

a.) indoklás nélkül törölje Feltöltőt és az általa feltöltött tartalmat az adatbázisból

b.) illetve minden ilyen esetben bejelentést tegyen az illetékes hatóságnál

2.)

Feltöltő által felvitt adatok valóságtartalmáért Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal. A feltöltött adatok jogszerűtlenségéből (szerzői jogi problémák, valóságnak nem megfelelő tartalom, fogyasztó megtévesztésére alkalmas szöveg elhelyezése, stb.) eredő kárt Feltöltőre terheli át.

 3.)

Az adatfeltöltések elvégzése Feltöltő feladata. Üzemeltető kizárólag külön, előzetes, írásban történő felkérésre, megrendelésre végzi el Feltöltő helyett a feltöltést, ám ez esetben Üzemeltető az adatfeltöltés elvégzését térítéshez kötheti. Üzemeltető az adatközlésből eredő hibáért, hiányosságért nem vállal felelősséget. 

4.)

A NapiBalaton.hu portálon megjelenő program- illetve helyfeltöltéshez kapcsolódó tartalmak kizárólag a Feltöltőhöz köthetőek.

 

V. Érdeklődések, jelentkezések

A feltöltött programokra, helyekre (szolgáltatásokra) érdeklődések, jelentkezések érkezhetnek. E műveletekről a rendszer automatikus értesítést küld Feltöltő részére az általa megadott, a rendszerben szereplő email címére. Üzemeltető az érdeklődések, és jelentkezések mögötti személyeket nem vizsgálja, nem ellenőrzi, azok valóságtartalmáért felelősséget nem vállal.

Üzemeltető az érdeklődők és jelentkezők részére – az automatikus rendszerlevélen kívül – semmiféle tájékoztató levelet nem küld a Feltöltő helyett, bár ehhez a jogot fenntartja magának.

 

VI. Technikai és emberi hibák

Feltöltő tudomásul veszi, hogy a NapiBalaton.hu portállal kapcsolatban technikai hibák léphetnek fel. A technikai hibák lehetnek a programozásból, vagy a szerver programozásából eredőek, hardver-jellegűek, illetve emberi hozzá nem értésből vagy mulasztásból adódóak. A meghibásodás Feltöltőnek esetlegesen eredményezhet adatvesztést, kieső bevételt, elmaradt hasznot, vagy presztízsveszteséget.

Feltöltő tudomásul veszi, hogy Üzemeltető a meghibásodásokért semmiféle kötelezettséget nem vállal, az azokból eredő bárminemű károkért kártérítést nem fizet. Feltöltő a meghibásodás esetén semmiféle kártérítést, jóvátételt nem követelhet Üzemeltetőtől.

 
Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-et
(A *-gal megjelölt mezők kitöltése kötelező!)
MEGVÁSÁRLOM AZ ELŐFIZETÉST ÉS FELTÖLTÖM A HELYET